Varför LT2?

Hem Varför LT2?
För hundra år sedan förlitade sig företagsutvecklingen på mark, maskiner och mantimmar. Idag lever vi i en annan mer digital och virtuell värld där kreativitet, kontakter och kompetens är nycklarna för ett framgångsrikt företagande. I centrum för utvecklingen av kreativitet, kontakter och kompetens står mötet mellan människor och möjligheten till mötesplatser mellan företagare.

Lt2 är en ett kontorshotell och en mötesplats som riktar sig till de som arbetar med någon typ av tjänst och vill utvecklas i sitt arbete. Bakgrunden till Lt2:s kreativa center kommer ifrån en vision att bygga kunskap om tjänsteföretagande i Alingsås genom alla de företagare som finns och verkar i och utanför Alingsås Kommun.

Att se, förstå och anpassa

Alla företag, oavsett storlek, befinner sig i en miljö, en omvärld och på en marknad som ständigt är i förändring. Företagets överlevnad bestäms av dess möjlighet att anpassa sig till villkoren i denna miljö. Anpassningen till miljön och marknaden sker genom tre olika faser: att se, att förstå och att anpassa.

Företag måste vara duktiga på att se och identifiera möjligheter och hot i sin omvärld och att hela tiden ha känselspröt ut mot omvärlden, eller som det så fint heter ”örat mot marken”. När företag sedan tar till sig information är dess förmåga att förstå och tolka denna information av största vikt. Om fel person, med fel kompetens tolkar informationen kan denna tolkas felaktigt och företaget missar möjligheten till utveckling. När informationen är tolkad är företagets förmåga till anpassning det avslutande steget. Att genomföra det som behöver göras är minst lika viktig som att veta vad som behöver göras.

Vi på Lt2 är övertygade om att dessa tre förmågor är av högsta vikt för ett företags utveckling och överlevnad. Vi är också övertygade om att många mindre företag behöver stöttning och hjälp för att kunna hantera alla dessa olika förmågor. Därför tror vi starkt på möjligheten att få hjälp, inspiration, tips och råd av andra företagare som arbetar med samma problem. Därför är Lt2:s vision att skapa en mötesplats där företagare kan utveckla sina förmågor för att bättre se, förstå och anpassa sig till den föränderliga värld de lever i.

Alingsås – det lilla Sverige?

Vårt mål på Lt2 är att skapa friktion och möten mellan Alingsås och den kunskap som genereras av Alingsåsare på andra håll i Sverige är det bästa sättet att maximalt utnyttja all den kunskap som finns inom Alingsås Kommun. Vi tror att mötesplatsen Lt2 är ett bra sätt för att ta vara på kunskap, överföra kunskap samt skapa ny kunskap för att utveckla tjänsteföretagare med sina rötter i Alingsås.

Lt2 är en mötesplats med friktion för att skapa värme och kunskapsöverföring mellan Alingsåsare för Alingsåsare.

[vc_separator type=”invisible”]
Lt2 är en arbetsplats men även en mötesplats och en plats för att utveckla och stärka mitt företag. Som fåmansföretagare är det helt klart en tillgång att få fler engagerade entreprenörer att utbyta idéer och omvärldsspaningar med. Genom att sitta på Lt2 och jobba så får man också ett socialt sammanhang som bidrar till roligare fikapauser och massor med arbetsglädje.
Anders Hansson Svenska Hälsopromotiongruppen AB